Morderstwo na dworze (Przytulne krymina?y z Lacey Doyle - Cze?? 1)

Morderstwo na dworze (Przytulne krymina?y z Lacey Doyle - Cze?? 1)

von: Fiona Grace

Lukeman Literary Management Ltd., 2020

ISBN: 9781094306018 , 250 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: Wasserzeichen

Mac OSX,Windows PC für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's Apple iPod touch, iPhone und Android Smartphones

Preis: 2,99 EUR

eBook anfordern eBook anfordern

Mehr zum Inhalt

Morderstwo na dworze (Przytulne krymina?y z Lacey Doyle - Cze?? 1)


 

'Bardzo wci?gaj?ca o ciekawej fabule i pe?en zwrotów akcji. Nie rozczaruje was' --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (na temat Morderstwa na dworze) MORDERSTWO NA DWORZE (PRZYTULNE KRYMINA?Y Z LACEY DOYLE - CZ??? 1) to debiutancka powie?? Fiony Grace i pocz?tek nowej serii przytulnych krymina?ów. Lacey Doyle, ?wie?o rozwiedziona 39-latka, potrzebuje drastycznej zmiany. Rzuca prac?, zostawia za sob? swoj? potworn? szefow?, Nowy Jork i jego szybkie ?ycie. Postanawia spe?ni? obietnic?, któr? z?o?y?a sobie jako dziecko i wróci? do uroczej nadmorskiej miejscowo?ci w Anglii, doWilfordshire, gdzie sp?dzi?a niesamowite wakacje jako dziecko. Wilfordshire jest takie, jak pami?ta?a, z jego star? architektur?, brukowanymi ulicami i dzik? przyrod? na wyci?gni?cie r?ki. Lacey nie chce wraca? do domu - i spontanicznie postanawia zosta?, ?eby spe?ni? kolejne ze swoich dzieci?cych marze?: zamierza otworzy? w?asny sklep z antykami. Lacey w ko?cu czuje, ?e zmierza we w?a?ciwym kierunku - do czasu, kiedy jej znamienita klientka traci ?ycie. Nowoprzyby?a do miasta Lacey staje si? obiektem podejrze? ca?ego miasteczka i postanawia na w?asn? r?k? oczy?ci? swoje imi?. Nowa firma, arcywróg w s?siednim sklepie, zniewalaj?cy cukiernik po drugiej stronie ulicy i zagadka do rozwi?zania - czy tak w?a?nie Lacey wyobra?a?a sobie swoje nowe ?ycie? Cz??? 2 serii - ?MIER? I PIES - równie? dost?pna w przedsprzeda?y

Seria PRZYTULNYCH KRYMINA?ÓW Z LACEY DOYLE to debiut literacki autorki, Fiony Grace. W sk?ad serii wchodz? ksi??ki MORDERSTWO NA DWORZE (Cz??? 1), ?MIER? I PIES (Cz??? 2) i ZBRODNIA W KAWIARNI (Cz??? 3). Fiona chcia?aby pozna? Wasze opinie, dlatego zach?camy do odwiedzenia strony www.fionagraceauthor.com, gdzie mo?ecie otrzyma? darmowe ebooki, pozna? najnowsze wie?ci i pozosta? w kontakcie.