Spoleczenstwo Afryki pólnocnej w twórczosci Apulejusza z Madaury

von: Martyna ?wierk

GRIN Verlag , 2019

ISBN: 9783346057204 , 64 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: frei

Mac OSX,Windows PC für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 29,99 EUR

eBook anfordern eBook anfordern

Mehr zum Inhalt

Spoleczenstwo Afryki pólnocnej w twórczosci Apulejusza z Madaury


 

Master's Thesis from the year 2017 in the subject History - World History - Early and Ancient History, grade: 5,0 (A), University of Wroc?aw, language: Polish, abstract: Apulejusz z Madaury by? jednym z najbardziej znanych ?aci?skich twórców afryka?skiego pochodzenia. W 'Apologii' b?d?cej zapisem mowy obro?czej autora, wyg?oszonej podczas procesu w Sabratrze oraz 'Metamorfozach' uznawanych za jedn? ze staro?ytnych powie?ci, widoczne s? odniesienia do realiów afryka?skich. Niniejsza praca stanowi prób? rekonstrukcji obrazu spo?ecze?stwa Afryki Pó?nocnej w okresie II wieku, w oparciu przede wszystkim o dzie?a Apulejusza. Analiza zale?no?ci pomi?dzy poszczególnymi grupami spo?ecznymi oraz ich wewn?trznej struktury umo?liwi?a ca?o?ciowe przedstawienie afryka?skiej zbiorowo?ci oraz zjawisk spo?ecznych charakterystycznych dla tej cz??ci Imperium Rzymskiego.